onsdag 21 november 2012

Projektgruppen Räddning

Projektgruppen Räddning inom Sökhundsgruppen Västernorrland har nu stängt "antagningen" för en tid framåt, detta för att gruppen ska kunna etablera sig och få arbetsro.
Sökhundsgruppen Västernorrland välkomnar dock alltid nya och intresserade på sina allmäna träningar, så hitta oss på Facebook (det blir din första sökövning :-) ) och häng med ut i skog och mark!

måndag 29 oktober 2012

Observera - nytt datum för projektgruppen!

Sökhundsgruppens Projektgrupp har redan fått ett stort antal intresserade, vi flyttar därför fram ”sista anmälningsdag” till den första november 2012 då vi behöver komma igång så snart som möjligt. Om du inte redan anmält ditt intresse, men har läst projektbeskrivningen och är intresserad, kontakta Sökhundsgruppen på mail (se under fliken Kontakt) så snart som möjligt och alltså senast den första november.

torsdag 18 oktober 2012

Någon med en konstnärssjäl?

Sökhundsgruppen Västernorrland bör ha sin alldeles egen unika logga, eller hur? Kanske just du sitter med ideer eller kunskap om hur man designar och tillverkar en logga som kan användas både som tryck samt eventuellt tygmärke? Se olika exempel på bilderna ovan.

Skicka i så fall in ditt förslag (skicka bildfil till mailen som du hittar under kontakt) så kan vi samla in och lägga ut allas förslag till omröstning! Bilden/erna bör vara inskickade senast sista november 2012.
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv så är det att föredra följande: Max 3 färger. Inte väldigt små detaljer.
(Det kostar mer att trycka många färger och små detaljer är svåra att få till om man trycker i litet format).

tisdag 16 oktober 2012

Projektgrupp inom Sökhundsgruppen Västernorrland.


Är du och din hund intresserad av eftersök av försvunnen person och vill ni vara med i ett projekt? 

Projektet går ut på att vi tillsammans i gruppen under en bestämd tidsperiod (ca. 11-13 månader) ska träna för att kunna uppfylla följande krav:

Hunden ska tillsammans med föraren kunna:
* Söka av ett område på 100x600 meter. Inom området finns två till tre figuranter, dold och/eller synlig och hunden ska tydligt markera samtliga figuranterna (skall eller rulle) den hittar. Föraren ska under tiden hunden arbetar befinna sig på mittlinjen, och inom 40 minuter ska söket vara avslutat. Föraren ska kunna dirigera hunden samt har rätt att söka bakåt, sk återsök.
* Sök i koppel – hund och förare ska förflytta sig längs en väg/stig som är 600 meter lång. Under förflyttningen ska hunden tydligt kunna markera minst 2 figuranter samt ett 30-60 minuter gammalt spår som korsar vägen. Återsök är inte tillåtet.
* Hunden ska kunna följa ett spår i minst 600 meter och markera 2 av 4 föremål. Spåret ska vara mellan 30 minuter och 2 timmar gammalt och i varierad terräng.
* Hunden ska klara 5 minuters platsliggning tillsammans med andra hundar (5 meters mellanrum). Under platsliggningen utsätts hunden för en störande omgivning (främmande hund som passerar, billjud, personer som går förbi och liknande). Föraren ska vara synligt placerad och minst 30 meter bort.
* Linförighet – motsvarande lydnadsklass 1.
* Fritt följ - motsvarande lydnadsklass 1.
* Inkallande med platsläggande – föraren ska lämna hunden sittande och springa från hunden. Föraren ska förflytta sig minst 50 meter innan han/hon gör halt och kallar in hunden. På kommando ska hunden under inkallning lägga sig snabbt.
* Hunden ska vara miljötränad och inte bli påverkad av främmande människor, ovana ljud osv.
* Hunden ska vara frisk och i god fysisk form.


Hundföraren ska vid tidsperiodens slut vara utbildad inom:
* HLR samt första hjälpen vid hypotermi.
* Kunna ta sig fram och navigera efter karta och kompass i okänd terräng.
* Kunna ta sig fram och navigera efter GPS i okänd terräng.
* Ha bra fysik, det vill säga kunna ta sig fram i svår terräng med minst 15 kilos packning och vara i full aktivitet i minst 3 timmar.
* Kunna kommunicera effektivt och med god etik via kommunikationsradio.
* Grundläggande kunskap i metoden Maneging Search Operations (MSO).

Om detta är ett mål som du tror att du och din hund genom ett års intensiv träning kan klara av, och om du är beredd att lägga mycket tid och energi på träning, samt stå för kostnader (inom rimlighetens gränser) så som utrustning och eventuella instruktörs kostnader, då ska du definitivt höra av dig så snart som möjligt!

Målsättningen är 10 ekipage, och att vi tillsammans når de mål som vi har. Och vilket syfte har detta projektet då? Det får du veta om du är intresserad och tar kontakt!

Vid tillräckligt många intresserade (minst 5) bestämmer vi tid och plats för ett möte. Hör av dig senast 15 november 2012.
Vi har en spännande framtid framför oss!
MVH
Linda Johansson, Sökhundsgruppen Västernorrland

torsdag 4 oktober 2012

Nytt ekipage!

Nu finns stiliga Äzzo med matte Erika presenterade under fliken Ekipage!